Στις μέρες μας οι θέσεις εργασίας και τα προαπαιτούμενα προσόντα τους υπόκεινται σε  σημαντικό μετασχηματισμό. Εκατομμύρια ρόλοι ενδέχεται να εξαλειφθούν ή να δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση World Economic Forum.

Το γεγονός αυτό οφείλεται σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων- από τις τεχνολογικές εξελίξεις έως την κλιματική αλλαγή.

Ένα πράγμα, όμως, είναι σίγουρο:

οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσαρμοστούν.

Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων κρίνεται ζωτικής σημασίας για όσους επιθυμούν να συμβαδίσουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Στην τελευταία του έκθεση με τίτλο «Future of Jobs », το World Economic Forum παρουσίασε αφενός τις βασικότερες επαγγελματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες αυτή τη στιγμή αφετέρου εκείνες που θα είναι τα επόμενα χρόνια.

Η έκθεση αυτή βασίστηκε στην ερευνητική εξέταση 803 εταιρειών 27 βιομηχανικών ομίλων σε 45 διαφορετικές οικονομίες.

Οι δεξιότητες της αναλυτικής και της δημιουργικής σκέψης καταλαμβάνουν αυτή τη στιγμή τις πρώτες θέσεις των απαιτήσεων που έχουν οι εταιρείες από τους εργαζόμενούς τους.

Οι δεξιότητες αυτο-αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένου του να είσαι ανθεκτικός, ευέλικτος και ευκίνητος, να έχεις κίνητρα και αυτογνωσία, να είσαι περίεργος και αφοσιωμένος στη δια βίου μάθηση, συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Είναι σημαντική η «ικανότητα των εργαζομένων να προσαρμόζονται σε διαταραγμένους χώρους εργασίας», αναφέρει η έκθεση.

Μόνο μία δεξιότητα που σχετίζεται με την τεχνολογία – η τεχνολογική παιδεία – μπήκε στις 10 πρώτες θέσεις και συγκεκριμένα στην έκτη θέση.

Η ικανότητα κατανόησης και εργασίας με τεχνητή νοημοσύνη και μεγάλα δεδομένα κατατάσσεται επί του παρόντος στην 15η θέση.

Συγκριτικά με την τελευταία έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε το 2020, στη νεότερη κατάταξη διαπιστώνονται ορισμένες αλλαγές:

«Η σημασία της δημιουργικής σκέψης αυξήθηκε σε σχέση με την αναλυτική σκέψη, καθώς οι εργασίες στον επαγγελματικό χώρο αυτοματοποιούνται ολοένα και περισσότερο», ανέφερε η έκθεση.

«Το 2018 και το 2020, οι εταιρείες που θεωρούσαν την αναλυτική σκέψη ως βασική δεξιότητα ήταν περισσότερες από εκείνες που θεωρούσαν τη δημιουργική σκέψη ως βασική δεξιότητα κατά 35% και 38%, αντίστοιχα. Αυτή η διαφορά έχει πλέον μειωθεί στο 21% και ενδεχομένως να συνεχίσει να μειώνεται».

Αναδυόμενες δεξιότητες

Αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στις  δεξιότητες που θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, σύμφωνα με το WEF:

«Οι εργοδότες εκτιμούν ότι το 44% των δεξιοτήτων των εργαζομένων θα διαταραχθεί τα επόμενα πέντε χρόνια».

Η δημιουργική σκέψη είναι η δεξιότητα που αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, ακολουθούμενη από την αναλυτική σκέψη και τον τεχνολογικό γραμματισμό.

Ο τελευταίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις θα αποτελέσουν βασικό μοχλό για τη στελέχωση νέων θέσεων εργασίας και για την εξάλειψη των υφιστάμενων.

Η γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων έρχεται στην έβδομη θέση, καθώς ο κλάδος αυτός τώρα αρχίζει να ανθεί, εγείροντας, μάλιστα, ανησυχίες σχετικά με το πόσο επιζήμια θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη για τις θέσεις εργασίας.

Δεξιότητες, όπως η περιέργεια, η δια βίου μάθηση, η ανθεκτικότητα και η ευελιξία θα γίνονται, επίσης, ολοένα και πιο απαραίτητες για τους εργαζόμενους, καταλαμβάνοντας την τέταρτη και την πέμπτη θέση αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά της κλίμακας, οι σωματικές δεξιότητες είναι μεταξύ εκείνων που θα μπορούσαν να είναι λιγότερο σημαντικές στο μέλλον.

«Ενώ οι ερωτηθέντες έκριναν ότι καμία δεξιότητα δεν ήταν ξεκάθαρα ασήμαντη, βρήκαν σημαντικές μειοψηφίες την ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και τις ικανότητες αισθητηριακής επεξεργασίας», ανέφερε η έκθεση.

Ας δούμε και τις 10 πιο σημαντικές δεξιότητες για φέτος:

1. Αναλυτική σκέψη

2. Δημιουργική σκέψη

3. Ανθεκτικότητα, ευελιξία και ευκινησία

4. Κίνητρα και αυτογνωσία

5. Περιέργεια και δια βίου μάθηση

6. Τεχνολογικός γραμματισμός

7. Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια

8. Ενσυναίσθηση και ενεργητική ακρόαση

9. Ηγεσία και κοινωνική επιρροή

10. Ποιοτικός έλεγχος

Πηγή: cnbc

Comments are closed.