Το EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) είναι μια ψυχοθεραπευτική πρακτική που επιτρέπει στους ανθρώπους γρήγορα και αποτελεσματικά να θεραπεύσουν τα συμπτώματα και τη συναισθηματική δυσφορία που είναι αποτέλεσμα τραυματικών εμπειριών.

Ο νους στην υπηρεσία της ψυχικής μας υγείας

Πλήθος επιστημονικών μελετών δείχνει  ότι χρησιμοποιώντας τη θεραπεία EMDR οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν  σε σύντομο χρονικό διάστημα τα οφέλη της ψυχοθεραπείας.

Είναι εδραιωμένη η πεποίθηση ότι ο σοβαρός συναισθηματικός πόνος απαιτεί πολύ χρόνο για να επουλωθεί.

Ωστόσο, η θεραπεία EMDR δείχνει ότι ο νους μπορεί στην πραγματικότητα να μας θεραπεύσει από ένα ψυχολογικό τραύμα, όπως ακριβώς το σώμα που ανταποκρίνεται ταχύτατα για να επουλώσει μια σωματική πληγή.

Όταν κόβετε το χέρι μας, το σώμα μας εργάζεται για να κλείσει την πληγή.

Η θεραπεία EMDR καταδεικνύει ότι παρόμοια αλληλουχία γεγονότων συμβαίνει και με τις νοητικές διεργασίες. Το σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών του εγκεφάλου κινείται φυσικά προς την αποκατάσταση της ψυχικής μας υγείας.

Τα ερευνητικά πορίσματα

Περισσότερες από 30 μελέτες θετικής ελεγχόμενης έκβασης έχουν γίνει για τη θεραπεία EMDR. Μερικές από τις μελέτες δείχνουν ότι το 84%-90% των θυμάτων ενός τραύματος δεν έχουν πλέον διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) μετά από τρεις μόνο συνεδρίες 90 λεπτών.

Μια άλλη μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το HMO Kaiser Permanente, διαπίστωσε ότι το 100% των θυμάτων ενός τραύματος και το 77% των θυμάτων πολλαπλού τραύματος δεν διαγνώστηκαν πλέον με PTSD μετά από έξι μόνο συνεδρίες 50 λεπτών.

Τα στάδια της θεραπείας

Η θεραπεία EMDR είναι μια θεραπεία οκτώ φάσεων. Οι κινήσεις των ματιών (ή άλλη διμερής διέγερση) χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός μέρους της συνεδρίας.

Αφού ο θεραπευτής  προσδιορίσει σε ποια μνήμη θα στοχεύσει πρώτα, ζητά από το θεραπευόμενο να έχει στο μυαλό του διάφορες πτυχές αυτού του γεγονότος ή σκέψης.

Έπειτα, να χρησιμοποιήσει τα μάτια του για να παρακολουθήσει το χέρι του θεραπευτή, καθώς κινείται πέρα ​​δώθε στο οπτικό του πεδίο.

  • Φάση 1: Λήψη ιστορίας
  • Φάση 2: Προετοιμασία του πελάτη
  • Φάση 3: Αξιολόγηση της μνήμης στόχου
  • Φάσεις 4-7: Επεξεργασία της μνήμης σε προσαρμοστική ανάλυση
  • Φάση 8: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας

Η επεξεργασία μιας συγκεκριμένης μνήμης ολοκληρώνεται γενικά μέσα σε μία έως τρεις συνεδρίες.

Η θεραπεία EMDR διαφέρει από άλλες θεραπείες που εστιάζουν στο τραύμα, καθώς δεν περιλαμβάνει εκτεταμένη έκθεση του θεραπευόμενου στην οδυνηρή μνήμη, λεπτομερείς περιγραφές του τραύματος, αμφισβήτηση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων ή αναθέσεις εργασίας στο σπίτι.

Αναλυτική περιγραφή των φάσεων

Φάση 1

Η πρώτη φάση είναι μια συνεδρία(-ες) λήψης ιστορικού. Ο θεραπευτής αξιολογεί την ετοιμότητα του πελάτη και αναπτύσσει ένα σχέδιο θεραπείας. Ο θεραπευόμενος και ο θεραπευτής εντοπίζουν πιθανούς στόχους για την επεξεργασία EMDR.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οδυνηρές αναμνήσεις και τρέχουσες καταστάσεις που προκαλούν στο θεραπευόμενο συναισθηματική δυσφορία ή  τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος.

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και συμπεριφορών που θα χρειαστεί ο πελάτης σε μελλοντικές καταστάσεις.

Φάση 2

Κατά τη δεύτερη φάση της θεραπείας, ο θεραπευτής διασφαλίζει ότι ο θεραπευόμενος έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους χειρισμού της συναισθηματικής δυσφορίας.

Ο θεραπευτής μπορεί να διδάξει στον πελάτη μια ποικιλία τεχνικών απεικόνισης και μείωσης του στρες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο θεραπευόμενος κατά τη διάρκεια  των συνεδριών.

Φάσεις 3-6

Στις φάσεις τρία έως έξι, ένας στόχος προσδιορίζεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας διαδικασίες θεραπείας EMDR. Αυτές περιλαμβάνουν τον εντοπισμό τριών πραγμάτων από τον πελάτη:

  1. Μια ζωντανή οπτική εικόνα που σχετίζεται με τη μνήμη
  2. Μια αρνητική πεποίθηση για τον εαυτό του
  3. Σχετικά συναισθήματα και σωματικές αισθήσεις

Επιπλέον, ο πελάτης προσδιορίζει μια θετική πεποίθηση. Ο θεραπευτής βοηθά τον πελάτη να αξιολογήσει τη θετική πεποίθηση, καθώς και την ένταση των αρνητικών συναισθημάτων.

Μετά από αυτό, ο θεραπευόμενος λαμβάνει οδηγίες να εστιάσει στην εικόνα, την αρνητική σκέψη και τις αισθήσεις του σώματος, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκεται στην επεξεργασία EMDR με τη χρήση σετ αμφίπλευρης διέγερσης.

Αυτά τα σετ μπορεί να περιλαμβάνουν κινήσεις ματιών, χτυπήματα ή τόνους. Ο τύπος και η διάρκεια αυτών των σετ είναι διαφορετικά για κάθε πελάτη.

Διαβάστε ακόμηEFT- Τεχνική Συναισθηματικής Απελευθέρωσης

Σε αυτό το σημείο, ο θεραπευόμενος EMDR λαμβάνει οδηγίες να παρατηρεί ό,τι αυθόρμητα συμβαίνει.

Μετά από κάθε σετ διέγερσης, ο θεραπευτής καθοδηγεί τον θεραπευόμενο να αφήσει ελεύθερο το νου του και να παρατηρήσει οποιαδήποτε σκέψη, συναίσθημα, εικόνα, ανάμνηση ή αίσθηση του έρχεται στο μυαλό.

Αυτά τα επαναλαμβανόμενα σετ με κατευθυνόμενη εστιασμένη προσοχή συμβαίνουν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Εάν ο θεραπευόμενος δυσκολεύεται να προχωρήσει, ο θεραπευτής ακολουθεί καθιερωμένες διαδικασίες για να βοηθήσει τον πελάτη να επανέλθει στην πορεία του.

Όταν ο θεραπευόμενος αναφέρει ότι δεν υπάρχει δυσφορία που να σχετίζεται με τη στοχευμένη μνήμη, του ζητείται να σκεφτεί την προτιμώμενη θετική πεποίθηση που εντοπίστηκε στην αρχή της συνεδρίας.

Αυτή τη στιγμή,  μπορεί να προσαρμόσει τη θετική πεποίθηση -εάν είναι απαραίτητο- και στη συνέχεια να επικεντρωθεί σε αυτήν κατά τη διάρκεια του επόμενου συνόλου δυσάρεστων γεγονότων.

Φάση 7

Στην έβδομη φάση ο θεραπευτής ζητά από το θεραπευόμενο να κρατήσει ένα αρχείο καταγραφής κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Το αρχείο καταγραφής χρησιμεύει για να υπενθυμίσει στο θεραπευόμενο τις δραστηριότητες αυτο-ηρεμίας που κατακτήθηκαν στη δεύτερη φάση.

Φάση 8

Ο θεραπευτής αξιολογεί την τρέχουσα ψυχολογική κατάσταση του πελάτη, εάν έχουν διατηρηθεί τα αποτελέσματα της θεραπείας, ποιες αναμνήσεις μπορεί να έχουν εμφανιστεί από την τελευταία συνεδρία και συνεργάζεται με το θεραπευόμενο για να εντοπίσει στόχους για την τρέχουσα συνεδρία.

Πηγές: emdr, apa

Μπορεί να σας ενδιαφέρει: Ho’oponopono: ο θεραπευτικός δρόμος μια βαθιάς απελευθέρωσης

Write A Comment